Ondanks alle vervelende gebeurtenissen om ons heen is er toch een reden om feest te vieren vandaar ook de naam van ons koor Sound of Celebration.  Wij mogen weten dat Jezus gestorven is om onze zonden te vergeven. Als wij proberen uit Zijn liefde te leven dan mag het nu al feest zijn. Met onze liederen hopen wij mensen te mogen bemoedigen en te inspireren. Gospelkoor Sound of Celebration heeft ca. 50 leden. De muzikale leiding is in handen van Tim Hermsen. Wij zingen voornamelijk Engelstalig maar hebben ook een aantal Nederlandstalige nummers op ons repertoire staan.

Wij hopen u bij één van onze optredens te mogen ontmoeten.Despite all the
unpleasant events around us, there is still a reason to celebrate hence the name of our choir Sound of Celebration. We may know that Jesus died to forgive our sins. When we try to live out of His love then it may now feast. With our songs we hope to encourage and inspire people. Sound of Celebration gospel choir has about 50 members. The musical direction is in the hands of Tim Hermsen. We sing mainly in the English language but we also have some Dutch songs on our repertoire.

We hope to meet you at one of our concerts.


 

Save

Save

Save