Leden


Lidmaatschap    
Vanaf 25 jaar kan je worden toegelaten als lid van Sound of Celebration. Er is geen vastgestelde leeftijdsgrens waarop men het koor zou moeten verlaten. De dirigent bepaalt welke zangstem bij het nieuwe koorlid behoort en kan in voorkomende gevallen een lid op grond van zijn of haar muzikale kwaliteiten het lidmaatschap ontzeggen. Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van het koor. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de in het bezit van het lid zijnde bladmuziek te worden ingeleverd bij de verantwoordelijke persoon.

Contributie

De jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 210,00 per lid of € 52,50 per kwartaal. Deze contributie dient per automatische periodieke overboeking (maand, kwartaal, jaar) te worden voldaan.

De contributie graag overmaken op rekeningnummer NL62 ABNA 0401150801 t.n.v. Gospelkoor

Sound of Celebration te Alphen aan den Rijn. Als er twee leden uit één gezin op het koor zitten,

betalen zij € 288,00 per jaar of € 72,00 per kwartaal.

 

Repetities

De repetities worden gehouden op dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur.  In de schoolvakanties worden er  in principe geen repetities gehouden. Ieder lid is verplicht zo trouw mogelijk aan de repetities deel te nemen; het bestuur acht maximaal 1x per maand verzuimen toelaatbaar; bij 3x achtereenvolgens niet deelnemen aan de repetities voorafgaande aan een optreden is het betrokken lid automatisch van deelname aan dat optreden uitgesloten.

Kleding

Voor de aanschaf / beoordeling van de koorkleding zal ongeveer 1x per 3 jaar een commissie worden gevormd, bestaande uit tenminste 3 leden. Samen met het bestuur beslist de commissie welke kleding het koor gaat dragen. De kosten voor de koorkleding zijn voor rekening van de koorleden.

 
Solo-zingen
Regelmatig zijn er bij liederen solisten nodig. Op de repetiie-avonden die gehouden worden, heb je de kans om uit te proberen of solo-zingen iets voor jou is, als je dit wilt geef dit dan tijdig door aan de dirigent. De dirigent bepaalt wie een solo tijdens een optreden zingt